0
0
0
s2sdefault

Esemény információk

2015. szeptember 15 - december 15.
Résztvevő csapatok csarnokai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSENYKIÍRÁS

A 2015/2016. évi  Sport Pont Bajnokság  RÖPLABDA Budapesti Bajnokságok

v e r s e n y k i í r á s a

 

1. A verseny célja:

1.1.   Versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr szinten sportoló hallgatói tömegeknek, a rendszeres szabadidősport támogatása, a felsőoktatási intézmények hallgatóinak sportszeretetre történő nevelése, a röplabda sportág népszerűsítése, valamint sportbaráti és intézmények közötti kapcsolatok erősítése.

 

2. A verseny jellemzői:

2.1.   Versenyszámai: Budapest NŐI területi Sport Pont bajnoksága

                                   Budapest FÉRFI területi Sport Pont Bajnoksága

                                   Budapest MIX területi Sport Pont Bajnoksága

2.2.   Rendezője a Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (BEFS).

Lebonyolítója a BEFS megbízásából Budapesti Röplabda Szövetség Versenybizottsága, versenybíró: Kádár László  

elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    tel:   20 912 85 58

honlap: www.brsz.hu

2.3.   Ideje: őszi forduló: 2015. október 26.  és 2016. január 18. között

                   tavaszi fordulók: 2016. február 15. és május 14. között

2.4.   Résztvevői: a budapesti – és ezen versenykiírás megkötéseivel – Pest megyei székhelyű egyetemi és főiskolai karok által benevezett, versenyszámonként egy vagy több csapat.

 

3. Nevezések és költségek:

3.1      Minden csapatnak összesítő névsort kell készítenie. A névsornak tartalmaznia kell a játékos nevét, édesanyja nevét, születési dátumát és a diákigazolványuk számát. Amennyiben a doktorandusz hallgatónak nincs diákigazolványa, akkor a személyi igazolványa számát kell megadniuk.

A listát legalább 3 példányban le kell adni a BEFS-hez, azt ők aláírják és lepecsételik. Egy-egy példány a csapaté, a BEFS-é és a Versenybíróé.

Az eredeti névsort és a névsorban szereplő igazolványt a csapat köteles minden mérkőzésen bemutatni a játékvezetőnek, ami alapján a játékvezető  leellenőrizni a csapatot.

3.2.   Nevezni a bajnokság őszi, vagy tavaszi ligaértekezletéig lehet, kizárólag a hiánytalanul kitöltött Nevezési Lap előzetes elküldésével, vagy a ligaértekezleten történő leadásával.

3.3.   A Nevezési Lap a versenykiírás 1. számú melléklete, amelynek adatai közül, a hiánytalan kitöltés érdekében meg kell adni a csapat nevét a bajnokságban, a versenyszámot, a csapat képviseletére jogosult személy nevét és elérhetőségeit, a benevező intézmény teljes nevét, a számlázási adatokat. A Nevezési Lapot előzetesen elektronikus úton is el lehet küldeni, de ez esetben csak a csapat képviseletére jogosult személy aláírásával válik érvényessé.

3.4.   A nevezési díj a mérkőzések számának függvényében a sorsolás után derül ki és a BEFS-nek fizetendő, a határidőt a BEFS a későbbiekben határozza meg.

3.5.   Törölhető a bajnokságból az a csapat, amely a nevezési díjat a megadott határidőig nem fizetett meg. Nem fogadható el a nevezése annak a csapatnak, amelynek anyagi tartozása van a verseny rendezőjével szemben.

 

4. A mérkőzések helye és ideje:

4.1   Minden csapat a saját pályáján játszik

4.1.   A mérkőzéseket, hétköznapokon legkorábban 16h30, legkésőbb 20h, hétvégén legkorábban 09h, legkésőbb 18h, kezdettel lehet megrendezni, a sorsolás szerint elöl álló csapat által biztosított teremben, amelytől a csapatok képviselőinek megállapodásával lehet eltérni.

Minden csapat köteles megadni a helyet, hogy hol, melyik pályán játszik, és mikor (nap  és óra megadásával).

4.2.   A csapatok ligaértekezleten megjelent képviselőinek hozzájárulásával indulhat olyan csapat is, amelyik a pályaválasztói jogát feladja a bajnokság egészén vagy egyes mérkőzésein.

4.3.   A mérkőzéseket Budapest területén lehet rendezni. A Pest megyei székhelyű csapatnak a pályaválasztói jogáról le kell mondania. Budapest területén kívül csak a két érintett csapat képviselőjének megállapodása esetén lehet mérkőzést rendezni.

4.4.   A mérkőzés megrendezéséhez szükséges felszerelések közül a két antenna, a határoló-, közép- és támadó vonalak folyamatos meglétéről eltekinteni nem lehet, a mérkőzést a játékvezető nem vezeti le, a termet biztosító csapat a mérkőzést elveszti, de a vesztesnek járó pontot megkapja, illetve a csapatok képviselőinek megállapodása esetén a mérkőzést meg lehet ismételni.

4.5   A mérkőzések sorsolása a BRSZ honlapján (Bajnokságok/Sport Pont Bajnokság) jelenik meg. Az itt megjelent információk kötelező jellegűek a csapatok számára.

 

5.      A verseny lebonyolítása:

5.1.   A ligaértekezlet időpontja:                               2015. október 13. kedd 18.00 óra,

         A ligaértekezletek helye: Budapest,  Curia utca 3  3.em. 7.

5.2.   A bajnokságok lebonyolítási rendje az őszi ligaértekezleten kerül meghatározásra a versenykiírásban megadott lehetőségek alapján, a bajnokság egészére vonatkozóan.

         Az „A” lehetőség: ősszel a csapatok két alárendelt csoportban (A és B) játszanak egyfordulós körmérkőzést. Az A csoportból kieső csapatok számát, és a B csoportból feljutó csapatok számát a ligaértekezleten meg kell határozni. A feljutás-kiesés után megváltozott mezőny csapatai a bajnokság tavaszi szakaszában az I. és II. osztályban, egyfordulós körmérkőzést játszanak, amelynek sorrendje dönti el a végeredményt.

         A „B” lehetőség: ősszel a csapatok két egymás mellé rendelt csoportban (A és B) játszanak egyfordulós körmérkőzést. Az A és B csoport azonos helyezett csapatai játszanak tovább az I. osztályban, illetve a II. osztályban a bajnokság tavaszi szakaszában újabb egyfordulós körmérkőzést. Ennek eredménye alapján az I. osztályban, rájátszásban vesznek részt az 1-4., vagy a 1-3., és a 4-6. helyezések eldöntéséért, ahol újabb egyfordulós körmérkőzést játszanak a csapatok, de az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeiket magukkal viszik, és ezek összesítése dönti el a végeredményt. A II. osztályban nincs rájátszás, az alapszakasz alapján kerül kihirdetésre a sorrend.

5.3.  A verseny sorsolását a csapatok adataival együtt a versenybíró a BRSZ honlapján közli a Sport Pont Bajnokság menüpont alatt. A mérkőzések megváltoztatásáról a versenybíró elektronikusan küld visszaigazolást az érintett csapatoknak.

5.4 A verseny lebonyolítását ( ligaértekezlet megtartása, sorsolások elkészítése, a táblázatok vezetése, az eredmények elkészítése, a mérkőzéseken közreműködő játékvezetők küldése, csapatokkal való kapcsolattartás, és az eredményhirdetés megtartása) a BEFS megbízásából a Budapest Röplabda Szövetség Versenybizottsága végzi el.

 

5.5    A mérkőzés változtatás szabályai:            

a.  A kisorsolt mérkőzések időpontját, illetve helyszínét megváltoztatni a versenybíró engedélyével lehet. A változtatás akkor fogadható el, ha az új időpontról vagy helyszínről, vagy a mérkőzés elhalasztásáról az érintett csapatok képviselői megállapodtak.

b. A módosítás bejelentését nem lehet elfogadni a mérkőzés kiírt napján.

c. A változtatást a kezdeményező csapat képviselőjének kell bejelenteni a versenybíró számára, elektronikus úton, amelyben nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentés az ellenfél képviselőjének beleegyezésével történt. A változásról a versenybíró elektronikus úton visszaigazolást küld a csapatoknak

d.   A változtatást a kezdeményezőnek az eredeti időpontot megelőzően legkevesebb 7 naptári nappal kell bejelenteni. Ha a változtatás bejelentése az eredeti időpont előtt kevesebb, mint 7 naptári nappal történik, akkor a kezdeményezőnek telefonon is értesítést kell küldeni a versenybíró számára.

e.   A mérkőzés kiírt napján, illetve ezt megelőző három naptári napon belüli változás bejelentését a versenybíró elfogadhatja, de a kezdeményező csapatnak változtatási díjat kell befizetni, legkésőbb az eredeti időpontot követő második szövetségi napig, vagy a versenybíró által meghatározott időpontig, a Budapesti Röplabda Szövetségnek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11705008-20411842-00000000 számlájára .

f.    A változtatási díj mértéke 2000 Ft., ha a bejelentés a mérkőzést megelőző 2-3. naptári napon történt, és 3000 Ft, ha a bejelentés a mérkőzést megelőző naptári napon történt. A mérkőzés napján történő változás bejelentése esetén a kezdeményező csapatnak 5000 Ft., változtatási díjat kell befizetni. A változtatási díjat fele-fele arányban elosztottan kell befizetni, ha a változtatást kezdeményező csapat nem állapítható meg, illetve ha mindkét csapat kérte.

g.   Közös megegyezés, vagy a versenybíró hozzájárulásának hiányában a mérkőzés eredeti időpontját/helyszínét kell érvényesnek tekinteni, illetve a csapatok a vonatkozó előírások szerint élhetnek az újrajátszás lehetőségével.

 h. Amennyiben a változtatás során csak a mérkőzés elhalasztásáról állapodtak meg a csapatok képviselői, úgy az új időpontról és helyszínről a versenybíró által megadott határidőig, de legkésőbb 14 naptári napon belül meg kell állapodni és a versenybírót írásban értesíteni. Ezen időpontot követően a versenybíró a mérkőzést kiírja, amelyen a csapatok nem változtathatnak.

 

6.     A lebonyolítás rendkívüli eseményei:

6.1.   Nem tekinthető ki nem állónak az a csapat, amely megjelenik a mérkőzés lekötött időpontjában legalább hat játékossal, de a mérkőzés hiányosság, ( pl: eredeti összesítő névsor hiánya, igazolványok hiánya, stb.) vagy a pálya használhatatlansága miatt nem játszható le. Ez esetben a vétkes csapat a mérkőzést elveszti, de a vesztesnek járó pontot megkapja.

6.2.   Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely az ellenfele képviselőjének és a versenybíró értesítése nélkül a mérkőzés lekötött időpontjában egyáltalán nem, vagy hat főnél kevesebb játékra jogosult játékossal jelenik meg, továbbá akkor, ha a távolmaradás bejelentése a lekötött mérkőzés napján történik meg.

 

7. Helyezések eldöntése:

7.1.   A mérkőzések három nyert játszmáig tartanak.

         A győzelem kettő, a vereség egy bajnoki pontot jelent a csapatnak.

7.2.   A körmérkőzések sorrendjét a szerzett bajnoki pontok száma határozza meg. Pontegyenlőség esetén a körmérkőzés összeadott játszmáinak aránya, ennek egyenlősége esetén a pontok aránya, újabb egyenlőség esetén az egymás elleni eredmény dönt.

7.3.   A ki nem állónak tekintett csapat nem kap pontot és a mérkőzést 3:0 (75:00) eredménnyel a vétlen csapat javára kell írni.

         Ha egyik csapat sem jelenik meg, akkor a játékvezető jelentése alapján mindkét csapatot ki nem állónak kell tekinteni és egyik csapat sem kap pontot.

7.4.   Az őszi és tavaszi fordulók során összesítetten háromszor ki nem állónak tekintett csapatot a Versenybizottság törli a versenyből és az oktatási intézményt erről értesíti.

7.5.   A törölt vagy visszalépett csapat megtartja minden eredményét a verseny azon szakaszában, amelyben a mérkőzéseit hiánytalanul lejátszotta.

 

8.     Játékosok szerepeltetése:

8.1.   A mérkőzéseken csak az előzetesen a BEFS által hitelesített, versenybíró számára leadott összesítő névsorban  szereplő játékosok szerepelhetnek.           

         A játékosok azonosítása a mérkőzésen működő játékvezetők  feladata, az eredeti  összesítő  névsorban megadott igazolványok alapján történik.

8.2.   Mindenki indulhat aki aktív hallgatói státuszt tud igazolni bármely felsőfokú intézményben.

8.3.   A MIX bajnokság csapataiban kizárólag az a játékos szerepelhet, aki a röplabda sportágban a 2015/2016. bajnoki idényében nem rendelkezik versenyzési engedéllyel röplabda NB I. és NB II. osztályú sportszervezetben.

         A NŐI és FÉRFI bajnokságok csapataiban a röplabda sportág nyilvántartásába vett versenyzők is szerepelhetnek, de az NB I-es felnőtt bajnokságban versenyzési engedéllyel rendelkezők nem játszhatnak, ugyanezen bajnokságok junior korosztályában versenyzési engedéllyel rendelkező játékosok közül egyidejűleg legfeljebb 2 lehet a pályán, a mérkőzés során.

8.4.    Egy játékos a saját nemében csak egy csapatban játszhat, valamint egy mix csapatban

8.5.   A mérkőzéseken szereplő játékosoknak orvosi engedéllyel nem kell rendelkezni. Minden játékos saját felelősségére vesz részt a mérkőzéseken. Sérülésből fakadóan kártérítési igény sem a verseny rendezőjével, sem a játékvezetővel szemben nem érvényesíthető. E rendelkezés ismertetése a pályára lépő játékosok számára, a csapatképviseletére jogosult személy feladata és felelőssége.

8.6.   Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a Versenybizottság óvás alapján jár el. Ha az óvás, bizonyítást nyer, akkor a mérkőzés végeredményét meg kell semmisíteni és a vétkes csapatot ki nem állónak kell tekinteni. Ismétlődés esetén a vétkes csapatot a versenybíró törli a bajnokságból.

 

9    Óvás, fellebbezés:

9.1.      Óvni a mérkőzéstől számított 8 naptári napon belül lehet, amelyet írásban kell benyújtani a Versenybizottsághoz. Az óvást a sportszervezet, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szerv esetén a jogokat gyakorló szervezet felelős vezetőjének kell aláírni, és csatolni kell az óvás tárgyát igazoló hivatalos bizonylatokat.

9.2.      Szóbeli, vagy jegyzőkönyvbe vezetett óvást, megjegyzést, kérést stb. a Versenybizottság óvásként nem vesz figyelembe. A verseny tisztasága érdekében a versenybíró hivatalos óvás nélkül is vizsgálatot folytathat a versenykiírásban rögzített szabályok betartásáról.

9.3.      Az óvási díj 5000 Ft., a fellebbezési díj: 10000- Ft.   

      Az óváshoz, fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylatot, vagy másolatát, amely nélkül az óvást, fellebbezést nem lehet elbírálni. Megnyert óvás, fellebbezés esetén a díjak visszafizetésre kerülnek.

9.4.      A szabályosan benyújtott óvást a Versenybizottság testületileg köteles 15 naptári napon belül elbírálni és a hozott határozatot elektronikus úton eljuttatni az óvás tárgyában érintett csapatok képviselői számára.

9.5.      A fellebbezést az óvás tárgyában született határozat kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül lehet benyújtani a BRSz Versenybizottságának vezetőjéhez, ezen fejezet 1. pontjának előírásai szerint. A fellebbezésről a BEFS Elnöksége hoz határozatot másodfokon.

9.6.      A Versenybizottság elsőfokú határozatával szemben benyújtott fellebbezésnek halasztó hatályt kell biztosítani az óvás tárgyában hozott döntésre vonatkozóan.

 

10.    Speciális szabályok a MIX versenyszámban:

10.1. Egy csapatban egyidejűleg legalább 3 női játékosnak a pályán kell lennie. Ezen kívül a csapatnak legalább 3 férfi játékost meg kell nevezni az Összesítő Névsoron.

10.2. Hálómagasság: 224 cm.

10.3. Az első sorköteles férfi játékosok a támadó vonalon belül csak talajról támadhatnak; a támadó vonalon belül felugorva se nem üthetnek, se nem ejthetnek. Az első sorköteles férfi játékosok mind az egyéni, mind a csoportos sáncolásban részt vehetnek.

 

11.   Továbbjutás:

11.1. A MIX bajnokság I. osztályának 1. és 2. helyezett csapatai szereznek jogot az Universitas Kupa Mix-röplabda versenyszám országos döntőjén való szereplésre a MEFS külön versenykiírása alapján.

Egy oktatási intézményt csak egy csapat képviselhet az országos döntőn, amelytől eltekinteni csak abban az esetben lehet, ha az I. osztály 1-3. helyezett csapatát egyazon oktatási intézmény hallgatói alkotják.

A továbbjutás jogát megszerzett csapatoknak írásos nyilatkozatot kell tenni a BEFS számára az országos döntőn való szereplésről. Ha a döntőbe jutás jogát megszerzett csapat bármelyike nem kíván szerepelni az országos döntőn, akkor a sorrendben soron következő csapat/csapatok indulhatnak.

11. 2.   A NŐI és FÉRFI versenyszámokban továbbjutók nincsenek, a bajnokságok az eredményhirdetéssel befejeződnek.

 

12. Díjazás:

12.1. Valamennyi versenyszám I. osztályának első helyezett csapata a BEFS által felajánlott serleget nyeri el.

12.2. Valamennyi versenyszám I. és II. osztályának I., II., III. helyezett csapatai oklevél és érem díjazásban részesülnek.

 

13.   Egyebek:

13.1. A mérkőzésekre a BRSz Játékvezetői Bizottsága küld játékvezetőket. A játékvezetők, költségtérítésének kifizetése a szövetségben történik meg. A „B”,osztály mérkőzéseken egy játákvezető, az „A”. osztályban 2 játékvezető működik.

13.2. Budapest területén kívül rendezett mérkőzés esetén a pályaválasztó csapatnak a helyszínen kell kifizetni a játékvezető(-k) utazási költségeit Budapest közigazgatási határától számítottan. A kifizetésről a játékvezető bizonylatot köteles adni a csapatnak.

13.3. A csapatok részéről egymás között és a versenybíróval csak a Nevezési Lapon bejelentett képviselők tárgyalhatnak, és jelenthetnek be mérkőzésváltoztatást, vagy halasztást.

13.4. Sem a csapatokra, sem a játékvezetőkre várakozási idő nincs. A mérkőzés megkezdése után érkező játékos azonban a következő teljes játszmában szerepelhet.

13.5. A mérkőzés elhalasztása esetén csak az eredeti időpontban, a csapatban játékjogosultsággal rendelkező játékosok szerepelhetnek az újra lekötött mérkőzésen.

13.6. Ha a mérkőzés játékvezetője nem jelenik meg, akkor a mérkőzést szükség-játékvezető is levezetheti. Erre vonatkozóan a két csapat kapitányának a mérkőzés előtt kell megállapodni és a jegyzőkönyvön rögzíteni. Ilyen esetben a mérkőzés jegyzőkönyvét a győztes csapatnak kell eljuttatni a versenybíróhoz. Szükség-játékvezető hiányában elmaradt mérkőzés új időpontjáról a csapatoknak meg kell állapodni egymással.

13.7. A mérkőzés jegyzőkönyvét az I. játékvezető köteles eljuttatni a versenybíróhoz, legkésőbb a mérkőzést követő második szövetségi napig.

13.8. Jegyzőkönyvet és a jegyzőkönyvvezetőt a sorsolásban elöl álló csapatnak kell biztosítani. Kizárólag a BRSz honapjáról letölthető jegyzőkönyvet lehet használni (www.brsz.hu – dokumentumok – csapatok dokumentumai).

13.9. Labdát, a mérkőzést rendező csapatnak kell biztosítani, amelynek típusa színes GALA kell legyen. Amennyiben a helyszínen nincs GALA labda, a csapatok megegyezésével a  mérkőzéslabdát minden esetben a játékvezető választja ki a rendelkezésre állók közül.

13.10.  A mérkőzéseken az edzői jogokat az a személy gyakorolhatja, aki a jegyzőkönyvön, a játékosok adatait rögzítő rovatokat, aláírásával hitelesítette. A későn érkező edző a következő teljes játszmában gyakorolhatja jogait, a jegyzőkönyv aláírást követően.

13.11.  A játékosoknak számozott mezben kell pályára lépni. A számozás 1-99-ig történhet.

13.12.  A végleg kiállított (diszkvalifikált) csapattagnak el kell hagyni a játékterületet, és a versenybíró értesítésére, a csapat képviselőjével együtt köteles megjelenni a BRSZ Fegyelmi Bizottsága előtt, az értesítés szerinti időpontban és helyszínen. A Fegyelmi Bizottság az érintett távolmaradása esetén is megvizsgálhatja az ügyet, és a vétkest elmarasztalhatja.

A végleg kiállított csapattag az Sport Pont bajnokság versenyszámainak soron következő (egy) mérkőzésén nem szerepelhet.

13.13.  A mérkőzés alatt a csapattagok számára a szeszes italok fogyasztása (ide értve az alkoholmentes sört is) tilos és fegyelmi vétségnek minősül.

13.14.  A játékvezetőnek jogában áll a mérkőzést befejezettnek nyilvánítani, ha a játékosok, a csapatok, vagy a nézők részéről olyan megnyilvánulást tapasztal, amely miatt a mérkőzés szabályszerű lebonyolítása felszólítás ellenére sem biztosítható.

13.15.  A mérkőzéseken az alábbi protokoll szabályokat kell alkalmazni.

A sorsolás a két csapatkapitány jelenlétében a mérkőzés kiírt időpontja előtt 5 perccel történik meg. A játékvezető a kiírt időpont előtt 2 perccel a cserepadhoz hívja a csapatokat. A játékvezető sípjelére a csapatok valamennyi játékosa a hálóra merőlegesen, egysoros vonalban elhelyezkedve vonulnak be a pálya közepéig. Az üdvözlés a nézők felé, ezek hiányában a jegyzőkönyvvezető felé fordulva végzik el a csapatok, majd egymást üdvözlik és visszatérnek a cserepadjukhoz. A játékvezető sípjelére a kezdőcsapat tagjai a cserepadról vonulnak a pályára.

A játszmák végén a csapatok az alapvonalra állnak fel egysoros vonalban, majd a játékvezető jelére az oldalvonalon meghaladják a hálótartó oszlopot, és a felcserélt cserepadjukhoz vonulnak. A cserejátékosok és az edző a legrövidebb úton hajtják végre a cserét. A döntő játszma előtt a csapatok megvárják a sorsolást, és ennek eredményétől függően hajtják végre a térfélcserét. A mérkőzés végén a csapatok valamennyi játékosa feláll az alapvonalra, majd az oldalvonalon haladva, a háló két oldalán, minden játékos kezet fog az ellenfél valamennyi játékosával, a csapatkapitányok megköszönik a játékvezetőknek a működést. A játékvezetők hármas sípszóval befejezik a mérkőzést.

13.16.  A mérkőzéseket az FIVB érvényben lévő játékszabályai szerint kell játszani a versenykiírásban rögzített eltérések figyelembe vételével, de technikai pihenő idő, és állásrendi lap használata nincs.

13.17.  A versenykiírásban nem rögzített, minden vitás kérdésben a BRSz Versenybizottság hoz első fokon döntést.


További események

Ez a weboldal sütiket használ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információk